Polityka prywatności

Polityka prywatności dot. Sklepu Seremi


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: seremi.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Wojciech Serwach, Poznańska 333, 88-100 Inowrocław, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SEREMI Wojciech Serwach, NIP: 556 251 58 58.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: seremibizuteria@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Polityka prywatności dot. Gabinetu kosmetycznego

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych dobrowolnie danych osobowych jest właściciel salonu SEREMI Wojciech Serwach, REGON: 340491635 . Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych, umową o świadczenie usług oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa zgody. Do wykonania usługi zabiegowej wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wskazanych w stosownym formularzu, przed wykonania odpowiedniego zabiegu (jeśli Państwo nie podadzą stosownych danych, pracownik gabinetu Seremi ma prawo odmówić wykonania zabiegu, kierując się Państwa zdrowiem i bezpieczeństwem przy świadczeniu usług). Stosujemy zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, do celów, w których są przetwarzane. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyne, dane adresowe, dane kontaktowe,
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit.a lub art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia RODO. Dane osobowe uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu stosownego formularza, przed wykonaniem odpowiedniego zabiegu. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania świadczenia usługi, dobrania odpowiedniej procedury zabiegowej, informowania o aktualnych ofertach. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, tj. w wykonaniu świadczenia usługi. 
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, kontaktu z klientem,  realizacji usługi kosmetycznej, poinformowania o aktualnych promocjach oraz w przypadku reklamacji.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom przetwarzającym ani innym administratorom, ani też do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. W sytuacji w której konieczne było by skorzystanie przez Gabinet z profesjonalnej pomocy prawnej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do kancelarii prawnej świadczących na naszą rzecz pomoc prawną w zakresie, w jakim jest to konieczne do dochodzenia naszych praw lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana niniejszej zgody.

Ponadto informuję, że ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie Administratora Danych Osobowych, uzyskania kopii danych osobowych (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), jeżeli zachodzi jedna z okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) cofnęli Państwo zgodę, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – oznacza nakaz przechowywania przez administrator dotychczas zebranych danych oraz brak możliwości dokonywania na nich innych operacji niż przechowywanie. Katalog sytuacji, w których możliwe jest skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ma charakter zamknięty. Żądanie można skierować do administratora danych osobowych, gdy:  kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dane osobowe administrator może przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie: a) za zgodą osoby, której dane dotyczą, b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub c) w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub RP.

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć żądanie ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku dochodzi do uchylenia ograniczenia i wznowienia przetwarzania danych osobowych w pełnym zakresie.

– żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie(art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia RODO),

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych osobowych wskazanego przez siebie (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

Z w/w praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie papierowej w recepcji SEREMI w Inowrocławiu, bądź w wersji elektronicznej na maila: seremikosmetyka@gmail.com. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres z każdego w/w praw, a także sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Państwo skorzystają, zależy od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Skarga

Mają prawo Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasze dane kontaktowe:

SEREMI Wojciech Serwach

ul. Świętokrzyska 6A

88-100 Inowrocław

seremikosmetyka@gmail.com

tel. 799 238 252

Shopping Cart